AHDADER “Akciğer Hastaları Dayanışma Derneği”

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Konferans salonunda 06.12.2015 de 24 hasta ve hasta yakının katılımı ile “Akciğer Hastaları Dayanışma Derneği (AHDADER)” kuruldu. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, Dr. Zuhal Karakurt, Dr. Sedat Altın, Dr. Fuat Kalyoncu, Dr. Benan Müsellim, Dr. Bülent Karadağ toplantıya katılan hastalara ve ailelerine Türk Toraks Derneğinin hedeflerini, hasta derneklerinin önemini, gerekliliğini anlattılar.


AHDADER Derneğinin Amacı Nedir?

Akciğer hastalıkları konusunda toplumu bilgilendirmek, kamuoyunda farkındalık yaratmak; akciğer sağlığının korunması, hastalıkların önlenmesi ve tedavisine yönelik çalışmalara katkı sunmak, akciğer hastaları ve yakınlarına yönelik yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kuruldu.


Türkiyede kaç akciğer hastası var bunların kaçı verem, kaçı kanser, kaçı solunum yetmezliği hastası?

 

Ülkemizde 6 milyon civarında akciğer hastası var. 1.700.000 civarında KOAH’lı, 2.800.000 civarında astımlı, 14.000 tüberkülozlu, 30.000 civarında akciğer kanserli ve 15.000 civarında da solunum yetmezlikli hastamız var. Her yıl 35.000 akciğer hastası, 22.000 akciğer kanserli hastamızı kaybediyoruz.


AHDADER Derneğinin çalışmaları hangi yönde olacak?

Hastalık gelişmesinin önlenmesi, farkındalığın olması, erken tanı, kolay ulaşılabilir tedavi koşullarının sağlanması, pulmoner rehabilitasyon, emeklilik maluliyetinde haklar elde edilmesi gibi toplumu, hastaları ilgilendiren konularda çalışmak. Bilimsel desteği ise akciğer hastalıkları konusunda Türkiye’nin 4500 den fazla hekim üyesi olan Türk Toraks Derneği’ndan sağlayacağız.


Akciğer hastalarının en büyük sorunu nedir karşılaştıkları güçlükler vs.?

Akciğer hastalarının en büyük sorunu hastalıkları ile ilgili solunum sıkıntısı çekmeleridir. Eforla yani yürürken oksijen desteğine ihtiyacı olan hastaların taşınabilir oksijen sistemlerine ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Rehabilitasyon üniteleri yaygın değil.


AHDADER Derneğinin yapacağı diğer faaliyetler

Hastalık gelişmesinin önlenmesi, farkındalığın olması, erken tanı, kolay ulaşılabilir tedavi koşullarının sağlanması, pulmoner rehabilitasyon, emeklilik maluliyetinde haklar elde edilmesi gibi toplumu, hastaları ilgilendiren konularda çalışmak. Bilimsel desteği ise akciğer hastalıkları konusunda Türkiye’nin 4500 den fazla hekim üyesi olan Türk Toraks Derneği’ndan sağlayacağız.